YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ

Yıllık Ücretli İzin (GÜNCEL)   Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)  14 Gün Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara  20 Gün Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar  26 Gün Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki […]

İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ

İhbar Bildirim Süreleri (GÜNCEL) Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için  2 hafta Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için  4 hafta Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için  6 hafta Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için  8 hafta