• Defter tutma hizmetleri

                  -Bilanço usulü (Gerçek ve Tüzel Kişiler-A.Ş./Limited şirket vs.)

                  -Serbest Meslek Defteri(Avukat, Doktor, Mühendis vs.)

                  -İşletme Hesabı Defteri (Esnaf)

  • Vergi Danışmanlığı

  • Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

                    -Sigorta dosyası takibi

                    -Yabancı uyruklu işçi (suriye) Çalışma izinleri çıkartılması

                     -SGK Teşvik Uygulamaları

  • Şirket İşlemleri (Kuruluş, Sermaye Arttırımı vs)

  • Sanayi Sicil işlemleri(Sanayi Sicil Belgesi)